Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start

Strona główna

1. Klasa 1 SP w dniu 10 września /czwartek/, godz. 17.00 - sala nr 37.
2. Klasy I GM w dniu 08 września /wtorek/, godz. 16.00. Klasa IA - sala nr 43, klasa IB sala nr 40.
3. Zebrania pozostałych klas w dniu 17 września /czwartek/, godz. 16.00.
    Przydział sal zostanie wywieszony w szkole.
    Zebranie Rady Rodziców godz. 17.00 w Bibliotece szkolnej.
4. Zebrania wszystkich klas w pozostałych miesiącach:
- 05 listopada /czwartek/ godz. 16.00, konsultacje z nauczycielami godz. 17.00,
- 17 grudnia /czwartek/ godz. 16.00, konsultacje z nauczycielami godz. 17.00.
   Zebranie Rady Rodziców godz. 17.00 w Bibliotece szkolnej,
- 25 lutego /czwartek/ godz. 16.00, konsultacje z nauczycielami godz. 17.00,
- 28 kwietnia /czwartek/ godz. 16.00, konsultacje z nauczycielami godz. 17.00.
  Zebranie Rady Rodziców godz. 17.00 w Bibliotece szkolnej,
- 19 maja /czwartek/ godz. 16.00, konsultacje z nauczycielami.

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klas 1, 2 i 4 szkoły podstawowej oraz klas I gimnazjum otrzymają w użytkowanie w miesiącu wrześniu 2015r. podręczniki i ćwiczenia w ramach realizacji rządowego programu Darmowy Podręcznik. Będzie on wykorzystywany przez uczniów przez trzy kolejne lata nauki. Dystrybucja odbędzie się za pośrednictwem Biblioteki Szkolnej.

 Grudziądz, dnia 13 kwietnia 2015r.

Opieka świetlicowa i dożywianie
W związku z zapytaniami i prośbami rodziców informuję:
 1. Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalonych przez dyrektora szkoły oraz podczas przerw świątecznych /zimowej i wiosennej/ w godzinach pracy świetlicy. Potrzebę przysłania dzieci w w/w. dniach proszę zgłaszać z tygodniowym wyprzedzeniem u wychowawcy świetlicy.
 
2. Prosimy uczniów korzystających z dożywiania, a wyrażających chęć jedzenia obiadów w dni wolne od zajęć dydaktycznych /tzw. dni dyrektorskie/, by taką wolę zgłaszały na 15 dni przed danym dniem w stołówce szkolnej. Szkoła nie ma możliwości zapewnienia posiłków podczas przerw świątecznych /zimowej i wiosernnej/.
Dyrekcja Szkoły

Artykuły

Naukę zacząć czas

2015-08-31

   Pierszy września to początek

Czytaj więcej o: Naukę zacząć czas

Przygotowania do nowego roku szkolnego 2015/2016

2015-08-28

Jeszcze w trakcie poprzedniego roku szkolnego została oddana do użytku świetlica szkolna w docelowym pomieszczeniu, którą wyposażono w nowe meble. Od dwóch lat dostosowujemy czas jej pracy, w miarę naszych możliwości, do potrzeb rodziców. Gruntowną modernizację przeszły sale do nauczania matematyki i przedmiotów artystycznych w szkole podstawowej oraz biblioteka szkolna.

Czytaj więcej o: Przygotowania do nowego roku szkolnego 2015/2016

Relacja fotograficzna - stołówka szkolna przedwczoraj, wczoraj i dziś

2015-08-28

Rewitalizacja stołówki szkolnej została zrealizowana podczas wakacji 2015r. i zmieniła jej oblicze po 50 latach.

Czytaj więcej o: Relacja fotograficzna - stołówka szkolna przedwczoraj, wczoraj i dziś

Relacja fotograficzna - remont biblioteki szkolnej i ICIM

2015-08-28

Poniżej fotorelacja z remontu przeprowadzonego podczas wakacji 2015r.

Czytaj więcej o: Relacja fotograficzna - remont biblioteki szkolnej i ICIM

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015.

2015-07-01

Wiktor Kulerski w plastyce.

2015-06-25

W czerwcu 2015r. został rostrzygnięty miejski konkurs plastyczny

" Aby Polska Polską była w Wiktorze Kulerskim siła".

Czytaj więcej o: Wiktor Kulerski w plastyce.